نماهنگ سلام فرمانده

نماهنگ سلام فرمانده ، گزارشی تصویری از حضور پر شور مردم شهرستان دهاقان در راهپیمایی روز قدس ۱۴۰۱  

۹ اردیبهشت ۱۴۰۱