رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان

حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان در شهرستان دهاقان حضور جناب آقای محمدرضا قاسمی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان در شهرستان دهاقان شنبه مورخ هجدهم شهریور ماه 🌐 روابط عمومی فرمانداری شهرستان دهاقان ┄┄┅┅┅❅🇮🇷❅┅┅┅┄┄ 🌏 اخبارشهرستان دهاقان درپیام‌رسان ایتا و بله https://eitaa.com/shahrestanedehaghan https://ble.ir/shahrestanedehaghan

۱۸ شهریور ۱۴۰۲