اداره حفاظت محیط زیست

 قابل توجه دارندگان سلاح های شکاری مُجاز در سطح شهرستان دهاقان ✅ براساس ماده ۱۵ و ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید، دریافت هر گونه خدمات از ادارات حفاظت محیط زیست از جمله تمدید و دریافت دفترچه شناسایی شکارچیان، پروانه شکار، مجوز میرشکاری و مجوز حمل و نقل سلاح های شکاری ملزم به […]

۱۷ مهر ۱۴۰۲