پیگیری پنجشنبه ها

پنجشنبه های پیگیری شهرستان دهاقان؛ کاری از تیم روابط‌عمومی و فناوری اطلاعات فرمانداری شهرستان دهاقان.

۳ آذر ۱۴۰۱