همدلی با مردم

جلسه تعامل و همدلی با فعالان حوزه گردشگری شهرستان دهاقان  

۸ بهمن ۱۴۰۱

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان دهاقان، سه شنبه مورخ ۲۰ دی ۱۴۰۱ پیرو جلسات همدلی فرماندار شهرستان با اقشار، اینبار جوانان شهرستان دهاقان میهمان فرمانداری بودند. در این جلسه علی جمشیدیان فرماندار شهرستان دهاقان، از جوانان درخواست نمود در امورات مختلف با ایده های خود فرمانداری را یاری نمایند.

۲۰ دی ۱۴۰۱

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان دهاقان، در تاریخ ۲۷ آذر ۱۴۰۱ نشست صمیمی فرماندار شهرستان دهاقان با رانندگان تاکسی شهرستان دهاقان برگزار گردید .  

۴ دی ۱۴۰۱

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان دهاقان، ستاد تسهیل شهرستان دهاقان برگزار گردید. این جلسه که با حضور علی جمشیدیان فرماندار شهرستان دهاقان و رؤسای ادارات مربوطه در راستای رفع موانع تولید کنندگان شهرستان دهاقان در محل سالن جلسات فرمانداری شهرستان دهاقان برگزار گردید.  

۴ دی ۱۴۰۱

گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان دهاقان، از نشستی صمیمی و بیان مشکلات جوانان شهرستان دهاقان با فرماندار شهرستان، در جلسه دیدار با جوانان شهرستان دهاقان.    

۴ دی ۱۴۰۱

___سخنان فرماندار شهرستان دهاقان در جلسه دیدار با جوانان شهرستان دهاقان___ کلیپ/

۴ دی ۱۴۰۱