لیست تلفن ادارات و ارگانهای شهرستان دهاقان

شماره دفتر امام جمعه شهرستان دهاقان

۰۳۱-۵۳۳۳۲۵۲۵

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی

۰۳۱-۵۳۳۳۹۵۲۵

شماره دادگستری شهرستان دهاقان

۰۳۱-۵۳۳۳۷۶۶۶

شماره فرماندهی انتظامی شهرستان دهاقان

۰۳۱-۵۳۳۳۵۷۶۶

شماره ناحیه مقاومت بسیج شهرستان دهاقان / شماره سپاه دهاقان

۰۳۱-۵۳۳۳۵۰۰۴

شماره تلفن شهرداری دهاقان

۰۳۱-۵۳۳۳۸۲۰۱

شماره تلفن دفتر شورای اسلامی شهر دهاقان

۰۳۱-۵۳۳۳۴۴۴۵

شماره تلفن شهرداری گلشن

۰۳۱-۵۳۷۵۳۵۲۵

شماره تلفن دفتر شورای اسلامی شهر گلشن

۰۳۱-۵۳۷۵۳۵۲۶

شماره تلفن اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دهاقان

۰۳۱-۵۳۳۳۷۵۸۵

شماره تلفن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دهاقان

۰۳۱-۵۳۳۳۲۹۹۳

شماره تلفن اداره آموزش و پرورش شهرستان دهاقان

۰۳۱-۵۳۳۳۴۳۸۳

شماره تلفن دانشگاه پیام نور واحد دهاقان

۰۳۱-۵۳۳۳۷۹۶۱

شماره تلفن دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

۰۳۱-۵۳۳۳۲۲۱۰

شماره تلفن اداره ورزش و جوانان شهرستان دهاقان

۰۳۱-۵۳۳۳۴۶۰۰

شماره تلفن اداره آب و فاظلاب شهرستان دهاقان

۰۳۱-۵۳۳۳۷۳۷۴

شماره تلفن شعبه تأمین اجتماعی شهرستان دهاقان

۰۳۱-۵۳۳۳۷۴۰۰

شماره تلفن جمعیت هلال احمر شهرستان دهاقان

۰۳۱-۵۳۳۲۰۶۰

شماره تلفن اداره برق شهرستان دهاقان

۰۳۱-۵۳۳۲۷۲۴۰

شماره تلفن اداره میراث فرهنگی شهرستان دهاقان

۰۳۱-۵۳۳۳۷۴۵۰

شماره تلفن کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دهاقان

۰۳۱-۵۳۳۳۲۰۹۰

شماره تلفن اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دهاقان

۰۳۱-۵۳۳۳۷۴۶۴

شماره تلفن اداره بهزیستی شهرستان دهاقان

۰۳۱-۵۳۳۳۳۱۷۰