روابط عمومی

آقای پوریا برجیس 

روابط عمومی

– جمع آوری و تمرکز اطلاعات و اخبار مربوط به فرمانداری

– بررسی و تجزیه و تحلیل مطالب منتشر شده در رسانه های گروهی در ارتباط با فرمانداری

– ترتیب برنامه های مصاحبه مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی فرماندار و دیگر مسئولین

– همکاری در برگزاری سمینارها و گردهمایی های متشکله توسط فرمانداری و تهیه گزارش های سمعی و بصری و انعکاس آن از طریق رسانه های گروهی و هماهنگی در این قبیل موراد با رسانه ها

– ارتباط مستقیم با روابط عمومی استانداری و ادارات

– همکاری مستمر در برگزاری مراسم مذهبی و برپایی نماز جماعت و تعظیم شعائر اسلامی

– انجام امور انتشاراتی و چاپی فرمانداری

– ایجاد و اداره آرشیو اطلاعاتی ، نوار ، فیلم و روزنامه

– در صورت تامین اعتبار اداره کتابخانه فرمانداری

– همکاری در امر مراسم استقبال و بدرقه مهمانان

– انجام امور سمعی و بصری فرمانداری

– تهیه مقدمات جلسات و دعوت از اعضاء حسب دستور مقام مافوق

– ارائه تحلیل و گزارش نهایی برای مراسم و بیان مشکلات احتمالی و نقاط ضعف و قوت به مقام مافوق

– تهیه گزارش از مشکلات شهرستان با همکاری دستگاه های اجرایی و ارائه به مافوق

– حضور در میان جامعه شهری و روستایی و آگاهی از مشکلات فصلی و دائمی مناطق مختلف شهرستان و ارائه گزارش به مافوق

– حضور در جلسات و مسابقات فرهنگی و ورزشی شهرستان به منظور آگاهی از برنامه ها و تهیه گزارش و ارائه به مافوق

– ارسال اخبار و گزارشات شهرستان به استان حسب دستور مقام مافوق

– همکاری در زمینه تشکیل جلسات شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان

– تهیه بولتن و جمع بندی سالانه گزارشات مربوط به برنامه های شهرستان در ابعاد مختلف

– انجام سایر امور محوله از جانب مافوق